Historia

·  1872. Med häst och vagn till slättens handelsmän.

För länge sedan, långt innan Sverige blev ett modernt industrisamhälle med en bred utbyggd infrastruktur, bestod kommunikationerna – förutom järnvägarna – i stort sett av hästskjutsar ute i bygderna. Det var så Anders Andersson en gång lade grunden till vad som skulle bli ett av landets största familjeägda transportföretag. Det åkeri han startade 1872 har idag över 400 anställda.

På den tiden bestod verksamheten till stor del av att skjutsa handelsresanden som sålde sina varor till de många lanthandlarna och hantverkarna runt Vara. Några år in på 1900 talet tog sonen Alfred över. Han gav företagets dess nuvarande namn, AB Alfr. Anderssons Åkeri, och förde företaget in i bilåldern. Alltsedan dess har AA varit en föregångare i branschen, både när det gäller teknisk utveckling och effektiv administration.

·  1911. Ett livskraftigt samarbete tar sin början.
1911 – ännu en tid innan lastbilarna gjorde sitt intåg – inleddes ett samarbete som pågår än idag. Den första hästdragna tankvagnen införskaffades, och AA blev ombud för Vestkustens Petroleum AB. Då handlade det om utkörning av lysfotogen till lanthandlarna. Idag rör det sig om helt andra volymer. AA är både återförsäljare och transportör av oljeprodukter och har idag egna fordon i ständig trafik. Långsiktiga engagemang av det här slaget är typiska för AA:s sätt att arbeta. Det handlar om att vara förutseende och kvalitetsmedveten, att vara en pålitlig partner som tänker längre än bara till den närmaste framtiden.


·
  1919. Den första lastbilen gör entré.
AA:s första lastbil levererades 1919, och den tekniska utvecklingen sedan dess har varit enorm. AA har idag kring 200 lastbilar som tillsammans rullar en sträcka som motsvarar mer än 300 varv runt jorden varje år.

Redan tidigt började AA kombinera specialtransporter med styckegodstrafik på långa kontrakt. Med en egen lastbilscentral (AA LBC) och dessutom medlem av OnRoad klarar vi lösa alla upptänkliga slag av transporter, även enstaka uppdrag och oavsett destination.


·
  1958. Transportnätens intåg
AA blev transportör åt Bilspedition 1958. Då blev man också del av ett transportnät. 1961 bytte AA och blev istället ombud för ASG och fick möjlighet att nå hela världen. Styckegodstrafiken växte kraftigt, och 1963 togs en ny terminalbyggnad i bruk. Denna har sedan byggts ut i flera omgångar till dagens 14000 kvm.


·
  1967. Transportekonomi satt i system.
Att ligga ett steg före har länge varit en viktig del av AA:s målsättning. Det bevisas inte minst av satsningen på datoriserade system för styrning av transporter och offerberäkningar, som inleddes så tidigt som 1967. Datorer blev allmänna ute i företagen först långt senare.
Antalet bilar började vid den tiden närma sig hundra, och allteftersom verksamheten växte kände man behovet av en effektivare överblick. Hellre än att vänta på en färdig lösning grep sig Thomas Edermark (fjärde generationen ägare) sig an problemet, helt i linje med företagets anda av initiativkraft. De mångåriga erfarenheterna gav AA ett försprång som gav det möjligt att utnyttja bilparken på rationellast möjliga sätt, samtidigt som kunderna får snabba och korrekta besked. Kunnandet såldes också vidare till många företag.


·
  1980. Lager ger nya möjligheter.
Ett naturligt steg i utvecklingen från terminalhanteringen var lagerhotellet, som invigdes 1980. Det fungerar både som mellanlager och import/exportlager för många företag, både som kapacitetsreserv och i vissa fall som enda lagringsställe. Produkterna ligger i lagret för att sedan distribueras ut till mottagare i hela landet. Allt i AA:s regi, med totalansvar för den kund som så önskar. Graden av service är naturligtvis fri. 2001 tog AA över ABB:s logistik i Västerås. Detta var det största enskilda tredje parts logistiska uppdrag som bärgats och verksamheten i Västerås har idag breddats ytterliggare med fler bilar och större ytor.


·
  1985. Expansion utanför länet.
Vid åttiotalets mitt var det så dags att växa utanför länets gränser. Dotterbolagen köptes in för att ytterliggare bredda verksamheten. Dessutom skapde dessa ett kontaktnät som gav möjlighet till långsiktiga kundrelationer. AA har idag dotterbolag i Stockholm genom Västberga Åkeri AB, Göteborg genom AA International AB och Västerås genom AA Logistik AB.


·
  1999. Förvärv av LBC Vara.
En ny tid ingicks då AA förvärvade LBC i Vara ekonomisk förening vilket var startskottet för AA LBC. Lastbilscentralen har konstant utvecklats under AA:s ledning och omsättningen har tredubblats. 2006 startade AA LBC även en containertransport gren. Denna arbetar tätt mot Göteborgs Hamn med integrerade datasystem och snabba kommunikationer till de anslutna åkarna görs transporter av containers till och från kunder och hamnar.


·
  2000. En föränderlig värld.
AA:s roll i det nya seklet där omvärlden ändrats flagrant skapar vilja till förändringar. AA inledde sin största förändring i företagets historia när man avslutade sin verksamhet för DHL under 2004. Idag är AA medlem av det nya moderna inrikesnätet OnRoad. Där 11 starkt lokalt förankrade transportföretag har gått samman för att kunna erbjuda heltäckande direktkontakts kundanpassade lösningar.


·
  2004. AA goes International.
AA har även utvecklats till att vara en internationell aktör. Genom förvärv av Fracht Sweden AB skapade man sig en stark internationell plattform. Med denna kan AA erbjuda kunder kompletta logistiklösningar även internationellt med både båt- och flygfrakt.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information .

Jag förstår